Fyra ungdomar går på en perrong.

Okej eller inte okej

Den nya sexualbrottslagstiftningen bygger på att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott. Här får du läsa om olika situationer från olika personers synvinklar och sedan svara på ett påstående.

Var personens beteende okej eller inte i förhållande till den nya sexualbrottslagstiftningen?

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök