Artisten Oskar Linnros, skådespelaren Ellen Bergström och e-sportaren Emil Christensen.

Sex av fri vilja

Du har rätt att bestämma
över din kropp och din sexualitet.
Sex är frivilligt,
annars är det ett brott. 
Det är lag på det i Sverige.
Varje människa har rätt att bestämma
över sin kropp och sin sexualitet.

Vad betyder frivilligt sex?

Frivilligt sex betyder att en person
har visat att han eller hon
vill vara med på sex.
Personen kan säga det med ord,
eller visa det med sitt kropps-språk.
Du måste därför lyssna, fråga och känna av.
Det är jätte-viktigt.
Visa respekt.
Du måste vara helt säker på
vad andra verkligen vill.

 

Om sex inte är frivilligt är det ett brott.
Då kan du dömas för till exempel våld-täkt
om det är du som har tvingat någon.
Det krävs alltså inte
att du har använt våld eller hot.
Om sex inte är frivilligt är det ett brott.
Det krävs inte heller att du har
utnyttjat en person som var i en särskilt utsatt situation.
En sån situation är till exempel om
personen är full, drogad eller väldigt rädd.
Är sex inte frivilligt är det ett brott.

Allt sex ska vara frivilligt

Kom ihåg att alla har rätt att ändra sig.
Det är ett brott att fortsätta med sex
om den andra personen inte längre vill.

Det spelar ingen roll vad som har hänt innan.
Det spelar ingen roll vem som började.
Ett ja till en viss typ av sex
betyder inte att det gäller
för en annan typ av sex.

Läs mer om den nya lagen
på vår hemsida.

Ungdomar pratar med varandra.

Prata om sex

Sex ska kännas bra
före, under och efteråt.
Om du vill ha sex
behöver du vara uppmärksam.
Du måste lyssna.
Du måste fånga upp signaler.

Är du osäker på
vad den andra personen vill?
Fråga!
Gissa inte.
Om du miss-förstår
kanske du gör något
som den andra personen inte vill.
Då kränker du den personen.
Du kanske skadar honom eller henne.
Då begår du också ett brott.

Ta reda på hur det känns för den andra.
Prata om det tillsammans.
Det är ett bra sätt.
Fråga:
Vad vill du göra?
Vad gillar du?

Ett annat sätt är att
läsa av kropps-språk.
Titta på ansikts-uttryck.
Ser personen ut att vilja?
Lyssna på rösten.
Låter det som att personen vill?

Du har rätt till hjälp och stöd

Det är aldrig ditt fel
om du har blivit utsatt för sex
när du inte ville.
Sexuella övergrepp är aldrig okej.

Du har alltid rätt att få hjälp och stöd
för det du har varit med om.
Det finns flera organisationer
som du kan kontakta
om du vill prata med någon.

Prata också gärna med någon du känner.
Det kan ofta kännas bra
att prata om det som har hänt.
Det kan vara med en kompis,
någon i familjen
eller någon annan du litar på.

Se vilka organisationer
som kan hjälpa dig

En ung man som sitter och pratar i mobiltelefon med en hand framför ansiktet.

Har du gjort något som inte känns bra mot en annan person?

Det är alltid fel att göra något sexuellt
med en person som inte vill.

Om du tror att du kan ha gjort fel
kan du få hjälp.
Du kan få prata om det som har hänt.
Du kan få hjälp med att ändra ditt sätt.
Du kan till exempel ringa hjälplinjen PrevenTell.

Se mer information
på PrevenTells hemsida

 

Kontakta oss

Om du har frågor om hemsidan
kan du kontakta oss på
Brotts-offer-myndigheten.
Skriv ett mejl till
registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Besök också gärna vår hemsida
www.brottsoffermyndigheten.se.
Här hittar du information på flera språk.
Läs om vilka rättigheter du har
om du har råkat ut för ett brott.
Kolla hur du anmäler till polisen.
Läs om hur en rättegång går till.

Om lagen

Enligt lagen i Sverige
är sex frivilligt.
Annars är det ett brott.
Den lagen kallas ibland för
sam-tyckes-lagen.
Den gäller sedan den 1 juli 2018.
Lagen säger tydligt att varje människa
har rätt att bestämma över sin kropp
och sin sexualitet.

Om du vill ha sex med någon
måste du ta reda på
om den andra också vill

Frivilligt sex betyder att
en person har sagt ja till sex.
Det kan vara ett ja med ord
eller ett ja med kropps-språk,
till exempel att nicka ja med huvudet.

Om du vill ha sex med någon
måste du alltså ta reda på
om den andra personen verkligen vill.
Fråga!

Frivilligt sex betyder också
att alla har rätt att ändra sig.
Du eller den andra får ändra sig
när som helst.
Vad som har hänt innan
spelar ingen roll.
Vem som började
spelar ingen roll.
Att fortsätta med sex
med någon som inte längre vill
är ett brott.

Varje sexuell handling ska vara frivillig

Ett ja till en viss typ av sex
betyder inte att det gäller för annat.
Du måste alltid ta reda på
vad den andra personen vill
vid varje ny situation.
Fråga!

Exempel:
En person har sagt ja eller visat
att han eller hon vill ha mun-sex.
Men det betyder inte att personen också vill
ha vaginal-sex eller anal-sex.
Vid varje ny situation måste personen säga ja,
eller visa att han eller hon vill.
Det gäller oavsett om du började
eller om det var den andra personen som började.

Säger den andra nej till sex betyder det nej.
Och säger du nej till sex
är det förstås också nej.

Två personer som sitter ner och håller varandra i händerna.

Sex som aldrig är frivilligt

I en del situationer är sex alltid förbjudet.
Det spelar ingen roll om personen har sagt
ja, jag vill.
Enligt lagen är det inte frivilligt.
Det är alltid ett brott.

 

  • Misshandel, våld eller hot för att få sex

Det är förbjudet att misshandla för att få sex.
Det är förbjudet att använda våld för att få sex.
Det är förbjudet att hota för att få sex.
Till exempel är det ett brott att
slå eller hålla fast någon.
Det är också ett brott att säga:
– Jag kommer att sprida naken-bilder av dig.
Till exempel.

Sex är också förbjudet om
det är en annan person som har
hotat eller använt våld.
Exempel:
Någon köper sex av en person.
Någon annan har hotat eller slagit personen som säljer sex
för att tvinga personen att sälja sex.
Personen säljer alltså inte sex frivilligt.
Att ändå genomföra en sexuell handling och köpa sex
kan vara våldtäkt eller sexuellt övergrepp
Det är också ett brott att köpa sex
av den personen
även om det är frivilligt.

 

  • Särskilt utsatt situation

Ingen får utnyttja en annan person
som är till exempel full eller drogad.
Det är också förbjudet att utnyttja
någon som har en sjukdom,
en kropps-skada
eller en psykisk störning.
Det kallas att vara i en
särskilt utsatt situation.

En särskilt utsatt situation kan också vara
att en person är jätte-rädd.
Personen kan då bli paralyserad,
förlamad av rädsla.
Det kallas frozen fright.
Det är ett brott att utnyttja någon
som är rädd.

 

  • Missbruk av beroende-ställning

Sex är förbjudet om den ena
missbrukar att den andra
är beroende av honom eller henne.
Det kan till exempel handla om en
lärare och elev,
chef och anställd.

Om brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp

Sex eller sexuella handlingar
som inte är frivilliga
kan vara till exempel
våldtäkt eller sexuellt övergrepp.

Det här är våldtäkt
Samlag med en person som inte vill
är våldtäkt.
Men våldtäkt behöver inte vara
vaginalt sex.
Det kan också vara mun-sex
med någon som inte vill.
Det kan vara anal-sex
med någon som inte vill.
Våldtäkt kan vara om
någon för in fingrar eller saker
vaginalt eller analt
mot den andras vilja.
Det kan vara att två personers kön
kommer i kontakt med varandra.
Om den ena inte vill
är det våldtäkt.

Det här är sexuellt övergrepp
Brottet sexuellt övergrepp
är sexuella handlingar
mot en person som inte vill,
men där det inte räknas som våldtäkt.
Exempel:
Om någon tvingar en person
att onanera.
Eller om någon tar på en person
och samtidigt själv onanerar.

Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp

Det finns två nya brott i lagen.
De gäller situationer där en person
borde ha förstått att den andra
inte ville vara med på sex.
Om du vill ha sex måste du därför kolla
att alla som är med verkligen vill.
Annars kan du bli dömd för
oaktsam våldtäkt eller
oaktsamt sexuellt övergrepp.

Sexual-brott på distans

Våldtäkt, sexuella övergrepp och
andra sexualbrott
kan också ske på distans.
Det kan vara via telefon eller internet,
bland annat.
Exempel:
Om någon får en annan person att göra
sexuella handlingar på sig själv
framför en webb-kamera.

Två unga som står och håller varandra i händerna.

Sexuella handlingar mot barn under 15 år är alltid brottsliga

Enligt lagen kan ett barn under 15 år
aldrig vara med frivilligt
i en sexuell situation.
Det spelar ingen roll
vem den andra personen är.
Det spelar ingen roll om barnet säger ja,
eller visar att hon eller han vill ha sex.

Du måste alltså alltid ta reda på ålder först.
Fråga: Hur gammal är du?
Om en person är under 15 år är det ett brott.
Du kan inte säga att du trodde
att personen var äldre.
Då har du gjort fel
som inte har tagit reda på
hur gammal personen var.
Då kan du dömas för brott.

Det finns ett undantag.
Det är när personer som är
nästan lika gamla
har frivilligt sex och båda verkligen vill.
Det kan till exempel vara att de är ihop.
Om det är helt klart att båda
frivilligt vill ha sex med varandra,
då ska den som är lite över 15 år
inte dömas för brott.

Ungdomar som går på en perrong.

Unga mellan 15 och 17 år

Den som är över 15 år får ha frivilligt sex.
Men en ungdom som är mellan 15 och 17 år
kan aldrig vara med frivilligt
om en förälder gör något sexuellt.
Det är sexual-brott mot barn.
Det är också förbjudet för
andra personer som har vårdnaden
att göra något sexuellt mot någon som är 15–17 år.
Enligt lagen kan en ungdom
i den här situationen
aldrig delta frivilligt.

Däremot kan unga som är
mellan 15 och 17 år gamla
ha frivilligt sex med andra personer.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök