Två personer som kysser varandra.

Om lagen

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning som i media ofta beskrivs som en samtyckeslag. Den nya lagstiftningen bygger på frivillighet. Sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Genom lagstiftningen ska det bli tydligt att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Den nya lagstiftningen gäller för brott som skett från den 1 juli 2018.

Alla sexuella handlingar ska vara frivilliga

Frivilligt sex betyder att en person har uttryckt ett ja till en sexuell handling med ord eller kroppsspråk. Den som vill ha sex måste alltså ta reda på om den andra verkligen vill vara med, till exempel genom att fråga personen. Finns inga tecken på att personen deltar frivilligt bör den som vill ha sex utgå från att den andra personen inte vill. Den som vill ha sex behöver därför ta reda på vad den andra personen vill. 

Det är viktigt att komma ihåg att en person alltid har rätt att ändra sig. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan, vad personen har sagt eller gjort. Det spelar inte heller någon roll vem som tagit initiativ. Att fortsätta med en sexuell handling mot en person som inte längre vill är brottsligt.

Ett ja till en viss typ av sexuell handling betyder inte att det gäller för andra handlingar. Det är därför viktigt att vid varje ny situation fråga eller på något annat sätt ta reda på om den andra personen fortfarande vill vara med. Alla sexuella handlingar måste vara frivilliga. Exempelvis har en person som sagt eller visat att den vill ha oralsex alltså inte samtidigt samtyckt och sagt ja till att även ha vaginalt sex. Personen måste också säga eller visa att den vill ha just vaginalt sex. Det gäller oavsett vem som har tagit initiativ till den sexuella handlingen.

Situationer som aldrig är frivilliga

Det finns situationer när en person aldrig kan delta frivilligt i en sexuell handling. Exempel på sådana situationer är:

  • Om en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot. Ett exempel är om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder som gärningspersonen har av den andra personen.
  • Om en gärningsperson utnyttjar att en person befinner sig i en särskilt utsatt situation. Exempel på sådana situationer är om personen är medvetslös, full eller drogad, har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning. En annan sådan situation kan vara att personen är allvarligt rädd. Något som till exempel kan hända vid allvarlig rädsla är att personen blir paralyserad av situationen, ett tillstånd som kallas ”frozen fright”. Det finns även andra omständigheter som gör att personen som utsatts bedöms ha varit i en särskilt utsatt situation.
  • Om gärningspersonen allvarligt missbrukar att den andra personen står i beroendeställning till gärningspersonen. Det kan till exempel vara en lärare och en elev eller en chef och en anställd.
  • Om personen är under 15 år.

I de här situationerna är det alltid olagligt att genomföra en sexuell handling mot en annan person. Det spelar ingen roll om personen sagt eller visat att hen vill vara med.

Det behöver inte vara samma person som till exempel utövar våld eller hot som också genomför en sexuella handling för att det ska vara ett brott. Personer som köper sex eller sexuella tjänster kan därför dömas till brottet våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Det kan exempelvis hända om personen som köper sex är medveten om att den utsatta inte frivilligt deltar, utan deltar för att hen utsatts för våld eller hot eller på något annat sätt befinner sig i situation som gör att deltagandet inte kan vara frivilligt. Den som köper sex eller sexuella tjänster kan också dömas för andra brott.

Om brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp

Sex eller sexuella handlingar som inte är frivilliga kan vara en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Skillnaden mellan brotten handlar om vilken typ av sexuell handling som har skett. Brottet våldtäkt innebär att gärningspersonen genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med samlag mot en person som inte deltar frivilligt. Det kan till exempel vara vaginal-, anal- eller oralsex. Andra exempel är penetration med ett föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i kontakt med varandra. Brottet sexuellt övergrepp är andra sexuella handlingar mot en person som inte deltar frivilligt. Exempel på handlingar kan vara att den utsatta tvingas att onanera, att den utsatta onanerar åt en annan person eller att gärningspersonen tar på den utsatta samtidigt som gärningspersonen själv onanerar.

Sexualbrott kan också ske via telefon, internet eller andra medier som gör att den som begår brottet kan vara på en annan plats än den som blir utsatt. Brottet sker då på distans. Ett exempel är att gärningspersonen får en annan person att genomföra sexuella handlingar på sig själv inför till exempel en webbkamera.

Ungdomar mellan 15 och 17 år

Det finns särskilda regler som gäller om personen som är utsatt är mellan 15 och 17 år. Om en förälder eller en annan person som har vårdnaden om en ungdom i åldern 15–17 år utsätter ungdomen för sexuella handlingar döms gärningspersonen till något av sexualbrotten mot barn. Det finns olika sexualbrott mot barn, beroende på vad gärningspersonen gjorde.

Enligt lagen kan ungdomen i den här situationen aldrig delta frivilligt i en sexuell handling. Ungdomen kan däremot ha sex med andra personer.

Det är alltid ett brott att genomföra en sexuell handling mot barn under 15 år

Ett barn under 15 år kan aldrig delta frivilligt i en sexuell handling. Det spelar ingen roll vem den andra personen är. Det spelar heller ingen roll om barnet vill ha sex.

En gärningsperson som inte misstänkte att barnet var under 15 år kan ändå dömas för brott om gärningspersonen borde ha misstänkt att barnets ålder var under 15 år. Gärningspersonen har då enligt lagen varit oaktsam som inte tagit reda på personens ålder.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök