Illustration av elever i ett klassrum

Undervisa om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Ska du ska undervisa om sexualbrott, normer och frivillighet? Använd Av fri vilja – Brottsoffermyndighetens utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Utbildningen innehåller färdiga övningar med koppling till ämnesplaner och kursplaner som du kan använda.

För grundskola 7-9, gymnasieskola och särskola

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs 7 till 9, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan även anpassas för att användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

 

Se en film om utbildningen

Övningar som passar din elevgrupp

Utbildningen består av sex kapitel som presenterar lagstiftningen, vilka handlingar som kan vara brottsliga, vikten av att vara lyhörd för vad andra vill, hur en polisanmälan går till och mycket mer. Varje kapitel innehåller färdiga övningar och filmer med förberedda frågor. Den som undervisar kan själv välja de övningar som passar elevgruppen bäst. Övningarna bygger på att eleverna interagerar, diskuterar och reflekterar och på så sätt lär sig om sexualbrottslagstiftningen.

Stöd till dig som lärare

Till övningarna finns ett lärarstöd som ger fördjupad kunskap om ämnet som avhandlas i den aktuella övningen. Webbsidan innehåller även en sektion om hur den som undervisar kan förbereda sig inför utbildningen. Där finns information om att göra elevgruppen trygg inför undervisningen, om eventuell utsatthet bland eleverna, om normer och värderingar, och om annat som är bra att tänka på. Det finns också information om var det går att få stöd och hjälp.

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök