En lagbok ligger på ett bord.

Sexualbrott

De flesta vet att våldtäkt är ett sexualbrott, men det finns även flera andra handlingar som är brottsliga. Två exempel är sexuellt ofredande och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Två exempel

Sexuellt ofredande är till exempel om en gärningsperson rör vid någon på ett sätt som har en sexuell innebörd, till exempel genom att ta på en persons kön, bröst eller rumpa utanpå kläderna.

Utnyttjande av barn för sexuell posering är till exempel om en gärningsperson förmår någon under 15 år att visa sig naken framför en webbkamera eller skicka bilder på sitt kön eller sina bröst.

 

Vad är en våldtäkt och vad är ett sexuellt övergrepp?

I den nya sexualbrottslagstiftningen har brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp förändrats. För personer över 15 år bygger lagstiftningen nu på frivillighet. Det som skiljer brotten åt är vilken typ av sexuell handling det handlar om.

Våldtäkt

Våldtäkt innebär att en gärningsperson genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som går att jämföra med samlag mot en person som inte deltar frivilligt. Det kan till exempel vara vaginalt, analt eller oralt sex. Andra exempel är när en gärningsperson använder föremål eller fingrar för att penetrera någon vaginalt eller analt. Det kan även vara situationer där personernas könsdelar kommer i kontakt med varandra.

Sexuellt övergrepp

Sexuellt övergrepp är andra sexuella handlingar mot en person som inte deltar frivilligt. Exempel på handlingar kan vara att den utsatta blir tvingad att ta på sitt eller gärningspersonens könsorgan.  

När det inte är frivilligt

För att det ska vara frågan om en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp krävs att den som genomför den sexuella handlingen är medveten eller oaktsam om att den som utsätts inte deltar frivilligt. I vissa situationer kan en person aldrig anses delta frivilligt. Om någon ändå genomför en sexuell handling i en sådan situation är det alltid ett brott. Det spelar ingen roll om personen sagt eller visat att hen vill delta.

De här situationerna är alltid brottsliga:

  • Vid misshandel, våld eller hot.

Det kan handla om att en gärningsperson slår eller håller fast någon. Ett annat exempel är om en gärningsperson hotar att sprida nakenbilder. Det behöver inte vara samma person som utövar våld eller hot som genomför den sexuella handlingen för att det ska vara ett brott.

  • Vid utnyttjande av en särskilt utsatt situation.

Det kan handla om att en gärningsperson utnyttjar att någon sover, är medvetslös, allvarligt rädd, berusad, påverkad av droger eller har en sjukdom, kroppsskada eller en psykisk störning.

  • Vid utnyttjande av beroendeställning.

Det kan till exempel handla om att en lärare, idrottsledare eller god man utnyttjar någon som befinner sig i en beroendeställning.

Nya brott

Oaktsamt sexuellt övergrepp och oaktsam våldtäkt är nya brott i sexualbrottslagstiftningen. Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp är situationer när en person genomför en sexuell handling trots att den personen misstänker eller borde ha misstänkt att den andra inte vill. Den som vill ha sex har alltid ansvar att ta reda på om alla inblandade verkligen vill. 

Sexualbrott på distans

Sexualbrott kan också begås via telefon, internet eller andra medier. Den som utför brottet kan alltså vara på en annan plats än den som blir utsatt. Ett exempel är att en gärningsperson tvingar en annan person att genomföra sexuella handlingar på sig själv inför en webbkamera.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök