Två tjejer sitter och pratar med varandra.

Om en kompis är utsatt

Det kan finnas flera som du känner som har utsatts för sexuella övergrepp. De flesta som har varit med om något brukar berätta det för någon. Ofta är det för en kompis, men det kan också vara för ett syskon eller en partner. Om en kompis eller någon annan berättar om ett sexuellt övergrepp så finns det några saker du kan tänka på.

Lyssna, stötta – och ifrågasätt inte

När din kompis berättar något jobbigt för dig är det bra att du visar att du lyssnar och att du finns där för hen. Många som har varit med om sexuella övergrepp kan vara rädda att ingen ska tro på dem. Det är därför viktigt att du inte ifrågasätter när din kompis berättar om det hen har varit med om.

Du kan hjälpa din kompis att söka hjälp, eller hjälpa till med att anmäla händelsen till polisen. Du kan föreslå att du berättar om vad som har hänt för den ni söker hjälp hos om det känns lättare för din kompis. Om du tycker att du behöver det så kan du också kontakta någon för att få tips om vad du kan göra för att hjälpa din kompis. Du ska inte känna att du har hela ansvaret för situationen.

På webbplatsen Dags att prata om finns en film med tips och råd till dig som känner någon som har blivit utsatt för ett övergrepp.

Om du har lovat att hålla det hemligt

Om din kompis har berättat något för dig som du lovat att inte berätta för någon kan det kännas jobbigt. Du kanske känner dig orolig för att det som hänt din kompis ska hända igen eller är rädd att hen mår dåligt. Dåliga hemligheter känns tunga att bära och kanske oroar du dig för att din kompis ska bli besviken på dig om du berättar för någon.

En person som har blivit utsatt eller utsätts för sexuella övergrepp behöver få hjälp. För att din kompis ska få hjälp måste du kanske berätta för någon annan. Det är viktigt att någon som arbetar med att hjälpa personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp får reda på vad som hänt. Det är viktigt både för att din kompis ska få hjälp och för att du själv inte ska må dåligt. Även om din kompis har sagt att du inte får säga något till någon så är det viktigare att din kompis får hjälp. Du kan till exempel kontakta socialtjänsten, en ungdomsmottagning, elevhälsan eller en vårdcentral.

Om du är orolig att någon utsätts för sexuella övergrepp

Om du tror eller misstänker att någon du känner har blivit utsatt eller utsätts för sexuella övergrepp så kan du prata med någon som du litar på. Det kan vara en förälder, en släkting, en lärare eller någon annan. Du ska aldrig behöva vara ensam med en jobbig hemlighet. Om personen du pratar med inte tar dig på allvar kan du försöka igen med samma person, eller försöka prata med en annan person som lyssnar på det du säger. Ge inte upp. Om du vill prata med någon du inte känner finns det andra som kan hjälpa dig. Här hittar du en lista på organisationer som du kan vända dig till:

Våga fråga din kompis om du tror att hen är utsatt eller utsätts för sexuella övergrepp. Alla vågar inte berätta eller säga det rakt ut. Du kan behöva fråga mer än en gång och visa att du finns där när eller om personen vill prata. Om du frågar kan det göra att din kompis till slut vågar berätta.

Kontaktuppgifter

Dags att prata om

Dags att prata om är skapad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. På hemsidan kan du läsa mer om att prata om sexuella övergrepp. Du kan också se en film med tips och råd till dig som känner någon som har blivit utsatt för ett övergrepp.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och ett specifikt ansvar för att ge stöd och hjälp till människor som utsatts för våld i nära relationer.

Varje kommun har sin egen webbplats där du kan hitta information som gäller socialtjänsten i ditt område. På Sveriges kommuner och landstings (SKR) webbplats kan du hitta en lista över alla kommuner.

UMO - om sex, hälsa och relationer

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också hitta en mottagning nära dig och ställa en personlig fråga. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

Ungarelationer.se

Ungarelationer.se ger stöd och information för dig upp till 20 år som
- blir utsatt i din relation
- är kompis till någon som blir utsatt
- eller är den som utsätter någon annan för våld.

Du kan chatta anonymt varje kväll klockan 20-22. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

1177 – Vårdguiden

Du kan ringa 1177 dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning och prata med en sjuksköterska. På webbplatsen finns fakta och information om hälsa och sjukdomar. Du kan också hitta mottagningar nära dig.

114 14 – Polisen

Polisens nummer vid icke akuta händelser är 114 14. Dit kan du ringa om du vill prata med polisen, ställa en fråga eller anmäla ett brott. Du kan också göra en polisanmälan genom att besöka en polisstation. På polisens webbplats kan du hitta din närmsta polisstation.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök