Musikern Oskar Linnros, skådespelaren Ellen Bergström och e-sportaren Emil Christensen har t-shirts med trycket Av fri vilja.

Du som möter unga

Vad är det egentligen som gäller när det kommer till sex, frivillighet och gränser? Och vad gäller för barn som är under 15 år?

Den här menyrubriken och de tillhörande undersidorna riktar sig till dig som är förälder, vårdnadshavare eller på annat sätt möter barn i åldern 13–17 år i din vardag.  Här får du bland annat veta mer om sexualbrottslagstiftningen som började gälla den 1 juli 2018.

Lagstiftningen på 20 sekunder

Talmanus

Skådespelaren Ellen Bergström säger:

Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Så lyssna, fråga och känn av så att du är säker på vad andra verkligen vill. För jag bestämmer över min kropp, precis som du bestämmer över din.

En lagstiftning som bygger på frivillighet

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. 

Särskilt skydd till barn under 15 år

För att ge ett särskilt skydd till barn under 15 år är det alltid ett brott när någon över 15 år utför en sexuell handling mot en person under 15 år. 

Sex är frivilligt, annars är det ett brott

För personer över 15 år är lagstiftningen tydlig med att sex är frivilligt. Det krävs alltså inte att våld eller hot använts för att en person ska kunna dömas för till exempel våldtäkt. Det krävs inte heller att någon har utnyttjat att en person har varit full eller varit i en annan särskilt utsatt situation. Sex är frivilligt, annars är det ett brott.

Det innebär att den som vill ha sex måste ta reda på om andra vill, till exempel genom att fråga. Det spelar ingen roll om en person till en början visat att hen vill ha sex. Personen har alltid rätt att ändra sig. Det spelar inte heller någon roll vem som tog initiativ från början. Ett ja till en viss typ av sexuell handling är inte ett ja till andra sexuella handlingar.  

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök