เจตจำนงเสรี

คนเราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายและเพศของตน ประเทศสวีเดนมีบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเพศโดยยึดหลักความสมัครใจ การมีเพศสัมพันธ์จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิฉะน้ันจะถือว่าเป็นอาชญากรรม

เพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ หมายความว่า การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกว่าตกลงพร้อมใจที่จะกระทำทางเพศด้วยวาจาหรือภาษากาย ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรับฟัง สอบถาม พยายามทำความเข้าใจและให้การเคารพ คุณจะต้องแน่ใจบุคคลนั้นต้องการเช่นนั้นด้วยจริง ๆ

ในการที่บุคคลจะต้องถูกระวางโทษอาญา เช่น ในกรณีข่มขืน ไม่จำเป็นว่าต้องมีการใช้กำลังรุนแรงหรือข่มขู่ ไม่จำเป็นด้วยเช่นกันว่าต้องมีผู้แสวงหาประโยชน์จากบุคคลอีกฝ่ายในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น บุคคลอีกฝ่ายนั้นอยู่ในอาการมึนเมา หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจก็จะถือว่าเป็นอาชญากรรม

การกระทำทางเพศทั้งหมดจะต้องเป็นความสมัครใจ

พึงจำไว้ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจ ไม่สำคัญว่าจะก่อนหน้านั้นได้เกิดอะไรขึ้นหรือใครเป็นผู้เริ่ม การกระทำทางเพศกับผู้ที่ไม่ต้องการอีกต่อไปถือเป็นอาชญากรรม การตกลงที่จะกระทำทางเพศในบางรูปแบบ ไม่ได้หมายความว่า จะรวมถึงรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์สามารถติดต่อ Brottsoffermyndigheten (สำนักงานเหยื่ออาชญากรรม) ได้ที่ registrator@brottsoffermyndigheten.se

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Brottsoffermyndigheten ที่ www.brottsoffermyndigheten.se

ซึ่งคุณจะพบข้อมูลหลายภาษาเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมมีสิทธิใดบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและวิธีการดำเนินคดี

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök