Özgür irade ile

Her insanın, vücudu ve cinselliği hakkında kendi kendine karar verme hakkı vardır. İsveç’te bundan dolayı, rızaya dayalı olan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar yasası bulunmaktadır. Cinsel ilişkinin rızaya dayalı olması zorunludur, aksi takdirde bu bir suç teşkil eder. 

Rızaya dayalı cinsel ilişki, bir insanın cinsel bir eyleme sözlü veya fiziksel bir ifadeyle onay vermesi anlamına gelir. Bu yüzden, dinlemek, sormak, karşındakinin hislerini anlamaya çalışmak ve buna saygı göstermek önemlidir. Karşındakinin ne istediği konusunda emin olmalısın.

Başka bir deyişle, bir kişinin mesela tecavüz gibi bir suçtan hüküm giyebilmesi için, eylemin şiddet veya tehdit içermesi gerekmez. Mesela sarhoş olması gibi, suistimale karşı özellikle savunmasız konumda olan birinin, bu durumundan faydalanmış olmak da gerekmez. Cinsel ilişki, rızaya dayalı değilse bir suç teşkil eder.

Her cinsel eylem rızaya dayalı olmak zorundadır

Herkesin fikrini değiştirmeye hakkı olduǧunu unutmayın. Daha önce ne yaşanmış olduğu ya da kimin başlatmış olduğu hiç fark etmez. Karşı taraf devam etmek istemediği halde cinsel ilişkiye devam etmek bir suç teşkil eder. Bir tür cinsel eyleme evet demek, her tür cinsel eyleme evet demek anlamına gelmez.

İletişim

Web sitemiz hakkında sorularınız varsa Suç Mağdurları Kurumu ile registrator@brottsoffermyndigheten.se adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Suç Mağdurları Kurumu’nun, www.brottsoffermyndigheten.se web sitesine de girebilirsiniz. Sitemizde, pek çok değişik dilde suç mağdurlarının hangi haklara sahip olduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Polis huzurunda nasıl şikayetçi olacağınız ve mahkemenin nasıl yapıldığı konusunda da daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök