En ung man som sitter och pratar i mobiltelefon med en hand framför ansiktet.

Prata om övergrepp

Både barn och vuxna kan vara osäkra på om något de varit med om är ett övergrepp eller inte. De kan också vara oroliga för att själva göra fel.

Skuld och skam

Den som har blivit utsatt för ett övergrepp känner ofta skam och skuld. Tonåringar kan också vara rädda för att berätta om de känner att de kan ha gjort något fel i samband med det som hände. De kan därför vara oroliga för hur du ska reagera. Det kan till exempel handla om att de druckit alkohol eller skickat nakenbilder på sig själva. Om den som utsatt dem för övergrepp kommit med konkreta hot är det särskilt svårt att berätta. Hoten kan till exempel handla om att skada dem eller någon de tycker om eller att sprida nakenbilder eller bilder på övergreppen.

Var lugn och lyssna

Försök att behålla lugnet när du lyssnar på eller pratar med tonåringen – även om du misstänker att hen har blivit utsatt för eller kan ha utsatt någon annan för ett sexuellt övergrepp. Om tonåringen upplever att du lyssnar och försöker förstå utan att döma, kan det bidra till att hen vågar öppna sig för dig. Även om du kanske inte har svar på alla frågor är det viktigt att du vågar prata och visa att du vill lyssna och att du kan hjälpa till att ta reda på svaren.

Tänk på att

  • Våga lyssna utan att på en gång ställa frågor.
  • När du frågar, gör det på ett öppet sätt. Fråga till exempel: Hur känns det för dig? Hur kan jag hjälpa dig nu?
  • Det är aldrig den som har utsatts som har gjort fel. Det spelar ingen roll att hen till exempel har druckit, varit på en plats där du inte vill att hen ska vara eller att hen inte vågat säga ifrån.

Mer information

Här finns mer information till vuxna om sexuella övergrepp mot barn och unga.

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - för vuxna, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - för yrkesverksamma, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Om våld i ungas nära relationer - för dig som är vuxen, ungarelationer.se

Anmälan till socialnämnden

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, Socialstyrelsen

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök