Bild på Oskar Linnros, Ellen Bergström och Emil Christensen

Z własnej woli

Każdy człowiek ma prawo do samostanowienia o swoim ciele i swojej seksualności. Dlatego też Szwecja posiada prawo dotycząco przestępstw seksualnych oparte na dobrowolności. Jeśli seks nie jest dobrowolny, jest on przestępstwem.

Dobrowolne współżycie seksualne oznacza, że dana osoba wyrazi zgodę – słowną lub za pomocą mowy ciała – na czynność seksualną. Ważne jest zatem, aby słuchać, pytać, czuć i respektować. Musisz być pewny, czego druga osoba faktycznie chce.

Aby zostać skazanym na przykład za gwałt, nie jest zatem wymagane, aby sprawca stosował przemoc lub groźbę. Nie jest również wymagane wykorzystanie osoby znajdującej się w sytuacji szczególnej bezbronności, na przykład w sytuacji, gdy osoba ta była pijana. Seks, który nie jest dobrowolny, jest przestępstwem.

Każda czynność seksualna musi być dobrowolna

Pamiętaj, że każdy może zmienić zdanie. Nie ma znaczenia, co działo się przedtem ani kto wyszedł z inicjatywą. Kontynuowanie czynności seksualnej z osobą, która nie chce jej kontynuować, jest przestępstwem. Zgoda na danego rodzaju czynność seksualną nie oznacza, że zgoda ta dotyczy również innych czynności.

Svartvit bild på två personer på ett café.

Kontakt

W przypadku pytań o niniejszy serwis internetowy można kontaktować się z Urzędem ds. Ofiar Przestępstw Brottsoffermyndigheten przez registrator@brottsoffermyndigheten.se.

Zapraszamy również do odwiedzenia serwisu internetowego urzędu Brottsoffermyndigheten, www.brottsoffermyndigheten.se. Znajdziesz tam informacje na temat praw ofiar przestępstw w wielu językach. Przeczytasz tam także o tym, w jaki sposób dokonuje się zgłoszenia na policję oraz jak przebiega proces sądowy.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök