Rozmawiaj o seksie

Seks musi być przyjemnym przeżyciem – przed, podczas i po. Zatem jeśli chcesz uprawiać seks, musisz być uważny, słuchać i wychwytywać sygnały.

Jeśli nie jesteś pewny, czego chce druga osoba, musisz zapytać, aby zyskać pewność, że prawidłowo interpretujesz sytuację. Nie zgaduj. W najgorszym wypadku zgadywanie może doprowadzić do tego, że zrobisz coś wbrew woli drugiej osoby i tym samym naruszysz jej prawa lub wyrządzisz jej krzywdę. Będzie to zarazem oznaczać, że popełnisz przestępstwo.

Dobrym sposobem ustalenia, jakie są odczucia i wola drugiej osoby, jest porozmawianie o tym. Zapytaj, czego ta osoba chce i co lubi. Innym sposobem jest odczytywanie mowy ciała, obserwowanie wyrazu jej twarzy i słuchanie tonu jej głosu.

Masz prawo do pomocy i wsparcia

Jeśli zostałeś narażony na niegodziwe traktowanie w celach seksualnych, w żadnym wypadku nie stało się to z Twojej winy. Zawsze masz prawo do pomocy i wsparcia w związku z sytuacją, jaka Ci się przydarzyła. Rozmowa z kimś o tym, co się wydarzyło, na przykład z przyjacielem, kimś z rodziny lub inną osobą, może pomóc Ci poczuć się lepiej. Istnieje również szereg organizacji, z którymi możesz się skontaktować, jeśli będziesz potrzebować rozmowy.

W naszym serwisie internetowym znajduje się lista organizacji udzielających pomocy i wsparcia (wyłącznie w j. szwedzkim / j. angielskim).

 

Wyrządzenie krzywdy innej osobie

Dokonanie czynności seksualnej z udziałem innej osoby wbrew jej woli jest w każdym wypadku złe.

Jeśli masz poczucie, że być może wykonałeś czynność seksualną wbrew czyjejś woli, możesz uzyskać pomoc. Możesz porozmawiać o tym, co się stało i uzyskać pomoc, aby zmienić swoje postępowanie na przyszłość. Możesz na przykład skontaktować się z infolinią pomocy PrevenTell.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie internetowym PrevenTell (wyłącznie w j. szwedzkim i j. angielskim).

Seks, który nigdy nie jest dobrowolny

Występują sytuacje, w których nigdy nie można przyjąć, że dana osoba uczestniczy w czynności seksualnej dobrowolnie. W poniższych sytuacjach przeprowadzenie czynności seksualnej z udziałem innej osoby jest zawsze przestępstwem. Nie ma tu znaczenia, czy osoba ta powiedziała lub pokazała swoim zachowaniem, że tego chce.

 

  • Pobicie, przemoc lub groźba

Jeśli ktoś uczestniczy w czynności seksualnej w wyniku narażenia na pobicie, przemoc lub groźbę. Przykładem może być sytuacja, w której sprawca bije lub przytrzymuje daną osobę. Innym przykładem jest sytuacja, w której sprawca grozi osobie rozpowszechnieniem jej nagich zdjęć.

Osoba stosująca przemoc lub groźby niekoniecznie musi być tą samą osobą, która przeprowadza czynność seksualną, aby dana sytuację została uznana za przestępstwo. Przykładem w tym kontekście może być sytuacja, w której ktoś kupuje usługi seksualne od osoby, która uczestniczy w czynności seksualnej w efekcie narażenia na przemoc lub groźby lub która z innego powodu uczestniczy w niej nie z własnej woli.

 

  • Sytuacja szczególnej bezbronności

Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawca wykorzystuje fakt, że dana osoba znajduje się w szczególnie bezbronnej sytuacji, na przykład znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jest chora, posiada obrażenia ciała lub cierpi na zaburzenia psychicznie.

Może to być również osoba, która jest przerażona. W przypadku przerażenia może się zdarzyć, że dana osoba jest sparaliżowana na skutek sytuacji – stan ten nazywany jest sparaliżowaniem ze strachu, ang. „frozen fright”.

 

  • Nadużycie stosunku zależności

Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawca wykorzystuje fakt, że dana osoba znajduje się w stosunku zależności wobec sprawcy. Przykładem takiej sytuacji może być stosunek nauczyciel – uczeń lub przełożony – pracownik.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök