พูดคุยเรื่องเพศ

เพศสัมพันธ์ควรจะทำให้รู้สึกดี– ก่อน ในระหว่าง และหลัง หากคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์คุณจำเป็นต้องใส่ใจ รับฟัง และดูสัญญาณ/ท่าที

หากคุณไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร คุณจะต้องถามเพื่อให้รู้ว่าคุณตีความสถานการณ์ได้ถูกต้อง อย่าเดา ในกรณีเลวร้ายที่สุดการเดาอาจทำให้คุณกระทำบางสิ่งบางอย่างโดยขัดกับความสมัครใจของอีกฝ่าย นอกจากจะเป็นการละเมิดและทำร้ายบุคคลนั้นแล้วยังเป็นการก่ออาชญากรรมอีกด้วย

วิธีที่ดีที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร คือ การพูดคุยกัน ถามอีกฝ่ายถึงความต้องการและความชอบ อีกวิธีหนึ่งคือ อ่านภาษากาย ดูการแสดงออกทางสีหน้า และฟังน้ำเสียง

คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุน

มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยหากคุณถูกล่วงละเมิดทางเพศ คุณย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่คุณได้ประสบมา บ่อยครั้งจะทำให้รู้สึกดีขึ้นหากได้พูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น เช่น กับเพื่อน หรือคนในครอบครัวที่คุณไว้วางใจ นอกจากนี้ยังมีหลายองค์กรที่คุณสามารถติดต่อได้หากคุณต้องการพูดคุยกับใครสักคน

ที่เว็บไซต์ของเราจะมีรายชื่อขององค์กรที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ(มีเฉพาะภาษาสวีเดน/ภาษาอังกฤษ)

 

กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้สึกไม่ดีต่อบุคคลอื่น

การกระทำทางเพศโดยขัดกับความสมัครใจของบุคคลอื่นนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ผิด

หากคุณคิดว่าคุณอาจได้กระทำทางเพศโดยขัดกับความสมัครใจของบุคคลอื่น คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ คุณสามารถพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและขอรับความช่วยเหลือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณได้ เช่น คุณสามารถติดต่อกับ
สายด่วนความช่วยเหลือ PrevenTell เป็นต้น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ PrevenTell (เฉพาะภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ)

 

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök