اعمال جنسی با طفل زیر ۱۵ سال همیشه جرم است

به اساس قانون یک طفل زیر ۱۵ سال هیچوقت بطور داوطلبانه در یک عمل جنسی سهم گرفته نمی‌تواند. فرقی نمی‌کند نفر مقابل چه کسی است و یا طفل مذکور به زبان آورده و یا نشان داده که خواهان رابطه جنسی می‌باشد.

یک استثناء زمانی می‌باشد که دو نفر که تقریبا هم سن می‌باشند بطور داوطلبانه و دوجانبه رابطه جنسی داشته باشند، بعنوان مثال در یک رابطه جدی طولانی مدت (Parrelation).

اگر این موضوع کاملا روشن باشد که هر دوی آنها خواهان رابطه جنسی با یکدیگر بصورت داوطلبانه می‌باشند، نفری که بالای ۱۵ سال دارد بدلیل ارتکاب جرم نباید محکوم شود.

کسی که با نفر زیر ۱۵ سال اعمال جنسی انجام داده حتی اگر فکر می‌کرده که نفر مقابل سنش بالاتر است هم ممکن است محکوم شود. فردی که این عمل را انجام داده در این موارد بی‌احتیاط بوده از خاطر آنکه از اینکه نفر مقابل چند سال دارد، اطلاع کسب نکرده است.   

نوجوانان بین ۱۵ و ۱۷ سال

اگر یکی از والدین یا فردی که سرپرستی نفری را برعهده دارد که ۱۵ الی ۱۷ سال دارد، او را در معرض اعمال جنسی قرار دهد، این عمل بحیث جرم جنسی برعلیه طفل محسوب می‌گردد. به اساس قانون نفر در این موقعیت، هرگز بطور داوطلبانه دراینکار سهم گرفته نمی‌تواند. اما نوجوانان ۱۵ الی ۱۷ سال با دیگر نفرات بطورداوطلبانه رابطه جنسی داشته می‌توانند.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök