در مورد رابطه جنسی صحبت نمایید

رابطه جنسی باید احساس خوبی به انسان دهد ـ  چه قبل از آن، چه در طول این عمل و چه بعداز آن. به همین دلیل اگر خواهان رابطه جنسی هستید باید توجه نشان داده، گوش دهید و سیگنالها و علامتها را درک نمایید.

اگر از آنچه نفر دیگر می‌خواهد مطمئن نیستید، باید سوال کنید تا بدانید که وضعیت را صحیح متوجه شده‌اید. حدس نزنید. در بدترین حالت ممکن است حدس زدن موجب آن شود که کاری برخلاف میل نفر مقابل انجام داده و به همین دلیل به او اهانت نموده یا آسیب بزنید. در این حالت همچنان مرتکب جرم هم می‌شوید.

یک راه خوب برای فهمیدن اینکه نفر مقابل چه احساسی دارد این است که در این مورد صحبت کنید. سوال کنید آن نفر دیگر چه می‌خواهد و چه چیز را خوش دارد. یک راه دیگر توجه به حرکات بدن، نگاه کردن به حالتهای چهره و گوش کردن به آهنگ صدای او (تون صدا) می‌باشد.  

شما حق دریافت کمک و حمایه دارید

 اگر در معرض تعرضات جنسی قرار گرفته‌اید، شما هرگز مقصر نیستید. شما همچنین همیشه حق دارید به خاطر آنچه برای شما پیش آمده کمک و حمایه دریافت نمایید. در بیشتر مواقع صحبت کردن در مورد آنچه پیش آمده با کدام دوست، کدام نفر در فامیل یا دیگر نفر که به او اعتماد کرده می‌توانید، احساس بهتری به شما می‌دهد. همچنین ارگانهای مختلفی هم وجود دارند که اگر می‌خواهید با کسی صحبت کنید با آنها تماس گرفته می‌توانید. 

در ویبسایت ما لستی از ارگانها برای دریافت حمایه و کمک وجود دارد  (صرف به سویدنی/انگلیسی).

 

انجام دادن کاری که احساس خوبی به انسان نمی‌دهد، نسبت به نفر دیگر

 انجام یک عمل جنسی برخلاف میل نفر دیگر همیشه غلط‌ است.

اگر فکر می‌کنید ممکن است کدام اعمال جنسی برخلاف میل یک نفر دیگر انجام داده‌اید ، کمک دریافت کرده می‌توانید. شما می‌توانید در مورد آنچه اتفاق افتاده صحبت نموده و برای تغییر رفتار خود کمک دریافت کنید. بعنوان مثال شما با خط تیلفون کمکی PrevenTell تماس گرفته می‌توانید.  

معلومات بیشتر را در ویبسایت PrevenTell  مطالعه کرده می‌توانید (صرف به سویدنی و انگلیسی).

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök