Olika sexualbrott

I det här kapitlet får eleverna lära sig mer om olika sexualbrott. Övningarna kretsar kring de för lagstiftningen så centrala begreppen samtycke och frivillighet. Eleverna får också lära sig mer om vilka handlingar som kan vara brottsliga.

Väck elevernas nyfikenhet

Inled kapitlet med att visa filmen Olika sexualbrott för att väcka elevernas intresse kring det ämne som kapitlet behandlar.

Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Är situationerna realistiska?
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök